Privacybeleid
Privacybeleid

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Reefhorst verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, geslacht, Iban, kenteken, persoonlijke voorkeuren voor (één van) onze merken/types/uitvoeringen, werkgever in geval van lease, aantal schadevrije jaren in geval van verzekering, gegevens inruilauto indien van toepassing, kopie rijbewijs/id-bewijs,
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Doel van de verwerkingen
De Reefhorst verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verstrekken van informatie
 • Opstellen van een offerte
 • Opstellen van de factuur
 • Op naam zetten van uw aangekochte voertuig
 • Vrijwaren van uw ingeruilde voertuig
 • Verzekeren van uw auto (indien van toepassing)
 • Plannen en uitvoeren van onderhoud
 • Contact zoeken mbt terugroepacties
 • Goederen/diensten bij u af te leveren
 • Marketingactiviteiten zoals het verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief en/of reclamefolder, het meten van klanttevredenheid, informeren over JLR Club.
 • De Reefhorst analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Grondslag van de verwerkingen
De Reefhorst mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming
 • de verwerking van uw gegevens geschiedt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen

Hoe lang wij gegevens bewaren
De Reefhorst zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
De Reefhorst verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Reefhorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
De Reefhorst gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@reefhorst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Dit ter bescherming van uw privacy. De Reefhorst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De Reefhorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@reefhorst.nl.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Oudehaske, oktober 2019

Remco Heemstra
General Manager